1000 نماد

1000 نماد

(در هنر و اسطوره شکل به چه معناست)

1000 Symbols: What Shapes Mean in Art and Myth
انتشارات: نی
شابک: 9789641853282
نظر کاربران:
0رای از1
قیمت: 96,000 تومان

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همهٔ نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نماد

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر