1000 نماد

کتاب 1000 نماد

(در هنر و اسطوره شکل به چه معناست)

1000 Symbols: What Shapes Mean in Art and Myth
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 96,000 تومان

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همهٔ نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نماد

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر