1000 نماد

(در هنر و اسطوره شکل به چه معناست)

انتشارات: نی
دسته بندی: هنر
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همهٔ نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نماد