نظریه های اقتصاد سیاسی

کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی

Theories of Political Economy
انتشارات: ثالث
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم کمک کرد تا تغییر شگرفی را که در نظام تامین نیازها، یعنی تغییری که در ماهیت نیازها و در نحوه تولید و توزیع کالاها به منظور تامین نیازها، روی داده بود درک و با آن دست و پنجه نرم کنند.هدف کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی بررسی و بسط اساس نظری رویکردهای مختلف به اقتصا ...مطالعه بیشترپیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم کمک کرد تا تغییر شگرفی را که در نظام تامین نیازها، یعنی تغییری که در ماهیت نیازها و در نحوه تولید و توزیع کالاها به منظور تامین نیازها، روی داده بود درک و با آن دست و پنجه نرم کنند.هدف کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی بررسی و بسط اساس نظری رویکردهای مختلف به اقتصاد سیاسی است. هر جا که ممکن است با مجموعه ای شناخته شده از نظریه ها در اقتصاد یا سیاست شروع می کنیم . بیش تر مواقع ، نظریه های موجود تنها به بخشی از داستان - اقتصاد یا سیاست - می پردازند و ارتباط را بسط نمی دهند . در نتیجه ، وظیفۀ ما نه تنها شرح ، بلکه ترسیم پیوندها میان ...مطالعه بیشتر