هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن

کتاب هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن

(شعرهایی برای صلح)

Persian Poets
انتشارات: ثالث
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تیمور آقامحمدی متولد سال 1361 در تبریز، دارای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می باشد. وی به مدت 17 سال در دانشگاه قم فعالیت جدی در حوزه داستان نویسی دارد. از آثار وی می توان به مرا با دریاهای مرده کاری نیست (شعر و زندگی هوشنگ ایرانی)، نشر ثالث، 1390، هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن (مجموعه شعر)، نشر ثالث، 1392، مادربزرگ پیام مُرده (مجموعه داستان کوتاه)، شهرستان ادب، 1394 اشاره کرد.