تجارت بین الملل

کتاب تجارت بین الملل

(نظریه ها و سیاستهای بازرگانی)

international trading
نویسنده:

جواد پورمقیم

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصاد کشورهای مختلف جهان را بررسی می کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آن ها را مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که ...مطالعه بیشترکشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصاد کشورهای مختلف جهان را بررسی می کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آن ها را مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هرکدام پیامدهای مربوط به خود را دارد. آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیاست های بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد، «تجارت بین الملل» نامیده می شود. مباحث جریان بین المللی دارایی های ...مطالعه بیشتر

سیدجواد پورمقیم (متولد ۱۳۱۹ در اراک) اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا است. او دکتری اقتصاد را در دانشگاه ایالتی آیووا گذرانده است.