تجارت بین الملل

تجارت بین الملل

(نظریه ها و سیاستهای بازرگانی)

international trading
نویسنده:

جواد پورمقیم

انتشارات: نی
شابک: 9789643120375
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 25,000 تومان

کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصاد کشورهای مختلف جهان را بررسی می کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آن ها را مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هرکدام پیامدهای مربوط به خود را دارد. آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیاست های بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد، «تجارت بین الملل» نامیده می شود. مباحث جریان بین المللی دارایی های پولی مانند مکانیسم تعدیل تراز پرداخت ها، حرکت سرمایه، ماهیت پرداخت های بین المللی و نظا م های پولی که از دیدگاه اقتصاد کلان مطالعه می شود «مالیه بین الملل» می نامند...

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

سیدجواد پورمقیم (متولد ۱۳۱۹ در اراک) اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا است. او دکتری اقتصاد را در دانشگاه ایالتی آیووا گذرانده است.