کمربند

(دور تا دور دنیا:داستان 2)

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 171
نوبت چاپ: 1
دسته بندی: داستان جهان
قیمت: 12,000 تومان

در پاریس بود که چشمم به روی سرزمین و روستایم باز شد، آخر در آن جا فقط شاعر بودم، نه چیز دیگر. پاریس به من امکان داد که انسان کاملاً مستقلی باشم و معنای واقعی مدرنیته چیزی جز این نیست، در حا