کمربند

کمربند

(دور تا دور دنیا:داستان 2)

The Belt
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در پاریس بود که چشمم به روی سرزمین و روستایم باز شد، آخر در آن جا فقط شاعر بودم، نه چیز دیگر. پاریس به من امکان داد که انسان کاملاً مستقلی باشم و معنای واقعی مدرنیته چیزی جز این نیست، در حا

مطالعه کامل

احمد ابودهمان در عربستان در سال 1949 متولد و بزرگ شده و از زمان جوانی به عنوان "شاعر" روستای خود شناخته می شد. وی از سال 1982 در پاریس زندگی کرده و شاعر ، رمان نویس و خبرنگار روزنامه سعودی الریاض است.

مطالعه کامل