تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 808
نوبت چاپ: 24
قیمت: 86,000 تومان

اقتصاد کلان برانسون از متون درسی اقتصاد کلان در دانشگاه های معتبر جهان است. نخستین فصل های کتاب در دورهٔ کارشناسی و فصل های پایانی آن در دورهٔ کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود. مؤلف در ای