واژگان لکان

کتاب واژگان لکان

Le Vocabulaire De Lacan
نویسنده:

ژان پیر کلرو

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مجموعه ی واژگان... اصطلاحات اصلی هر فیلسوف را به ترتیب حروف الفبا ارائه می دهد و کار را بر مبنای این اصل می آغازد که هر فیلسوفی فقط د

ژان پیر کلرو (متولد سال 1946) استاد برجسته فلسفه در دانشگاه روون است. او همچنین در Science-Po (پاریس) تدریس می کند. وی تاکنون چندین اثر از جمله مقاله در مورد داستان ها (هرمن ، 2015)، واژگان لاکان (الیپس، 2002، 2006)، دیکشنری لاکان (الیپس ، 2008)، آیا فلسفی از لاکان وجود دارد؟ (الیپس ، 2006) و مقالاتی در ژورنالهای تخصصی فلسفه انگلیسی، فلسفه علم و همچنین لاکان و روانکاوی منتشر کرده است. او همچنین جرمی بنتام (Chrestomathia) را ترجمه کرد.