قصه از این قرار بود...

کتاب قصه از این قرار بود...

La morale della favola
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

رئیس قبیله ای صحرانشین که وانمود می کرد عضو فرقه «فتوت» یا جوانمردی است همراه با گروهی از جوانان عضو آن فرقه در مراسم ناهاری شرکت کرد. خوردن غذا که به پایان رسید، ندیمه ای آمد تا بر دست های آنان آب بریزد. رهبر صحرانشین از شستن دست امتناع ورزید و گفت: «درست نیست که مردان بگذارند آب با دست های زنی ریخته شود.» اما شخص دیگری پاسخ داد: «من سال هاست که به این خانه می آیم و هرگز توجه نکرده ام که کسی که آب بر دست های ما می ریزد مرد است یا زن.»

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

لائورا والیاسیندی نویسنده ی ایتالیایی می باشد.