انگیزش و هیجان

نویسنده:

رابرت فرانکن

انتشارات: نشر نی
دسته بندی: روانشناسی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چه چیز در ما ایجاد انگیزش می کند؟ این انگیزش از کجا ناشی می شود؟ چرا انگیزش برخی از افراد بیش از دیگران است؟ این پرسش ها را اغلب نه تنها روان شناسان و نظریه پردازان انگیزش، بلکه دانشجویان و