انگیزش و هیجان

کتاب انگیزش و هیجان

نویسنده:

رابرت فرانکن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چه چیز در ما ایجاد انگیزش می کند؟ این انگیزش از کجا ناشی می شود؟ چرا انگیزش برخی از افراد بیش از دیگران است؟ این پرسش ها را اغلب نه تنها روان شناسان و نظریه پردازان انگیزش، بلکه دانشجویان و

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

رابرت فرانکن متولد سال 1939 در آمریکا و جامعه شناس می باشد.