مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی

Human resources management
نویسنده:

نسرین جزنی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

توجه به نیروی انسانی طی سال های اخیر بخش مهمی از زمان و سرمایهٔ سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است و مدیران هوشمند با سرمایه گذاری در زمینهٔ توسعه و ارتقای نیروی انسانی، کارآیی و برتری سازمان خود را تضمین می کنند. به دلیل اهمیت فزایندهٔ نیروی انسانی، مسائل انگیزشی، ارضای نیازهای معنوی، ف ...مطالعه بیشتر توجه به نیروی انسانی طی سال های اخیر بخش مهمی از زمان و سرمایهٔ سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است و مدیران هوشمند با سرمایه گذاری در زمینهٔ توسعه و ارتقای نیروی انسانی، کارآیی و برتری سازمان خود را تضمین می کنند. به دلیل اهمیت فزایندهٔ نیروی انسانی، مسائل انگیزشی، ارضای نیازهای معنوی، فراهم آوردن فضایی برای رشد و خلاقیت، همراه با ایجاد محیطی ایمن، سالم و صلح آمیز در کنار تأمین نیازهای مادی کارکنان حتی بعد از پایان خدمت، مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی با مسئولیت خاص رسیدگی و توجه به نیروی انسانی به صورت واحدی همتراز واحدهای تولید، مالی و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نسرین جزنی متولد سال 1325، “عضو هیئت مدیره دانشکده مدیریت و حسابداری”، “عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی” است.