چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم؟

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 256
نوبت چاپ: 15
قیمت: 32,000 تومان

هر هنر و علمی کتاب های مخصوص به خود را دارد. چرا کتابی خاص در اختیار والدینی، که می خواهند بیاموزند به گفتار فرزندان شان گوش فرا دهند و به گونه ای سخن بگویند که فرزندان شان آنان را درک کنند