چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم؟

کتاب چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم؟

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هر هنر و علمی کتاب های مخصوص به خود را دارد. چرا کتابی خاص در اختیار والدینی، که می خواهند بیاموزند به گفتار فرزندان شان گوش فرا دهند و به گونه ای سخن بگویند که فرزندان شان آنان را درک کنند

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر