نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

Classical Social Theory
نویسنده:

تیم دیلینی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی نوشته تیم دیلینی کتابی است که می‌تواند برای دانشجویان علاقه‌مند به مطالعه در مورد نظریه‌های جامعه‌شناسی مفید واقع شود.این کتاب دیدگاهی جامع و کامل از قریب 400 سال نظریه‌پردازی اجتماعی ارائه می‌کند و بر تفکر جامعه‌شناختی بسیار تأکید دارد. نویسنده همگرایی علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فلسفه و تاریخ را به‌خوبی به تصویر کشیده است. زندگینامه هریک از نظریه‌پردازان مهم و تأثیر آثار هریک از آنان و نیز مرور و نقدی بر آثار مهم‌شان به‌طور خلاصه در این کتاب آمده است.

تیم دلانی (21 اکتبر 1957) استاد و رئیس گروه جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی نیویورک در اسوه است. وی یک سمپوزیوم روزانه ورزش را حمایت مالی می کند و اخیراً یک برنامه مطالعات ورزشی را با هم ایجاد کرده است. او در آبرن ، نیویورک زندگی می کند.