امکانات صحنه

نویسنده:

امین شهمیری

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 245
نوبت چاپ: 2
دسته بندی: سینما
قیمت: 30,000 تومان

یکی از جنبه های مطالعه ی تاریخ تئاتر، شناخت امکانات موجود در هر دوره و بررسی تکامل آن ها در طول تاریخ است. آگاهی از سیر تحول امکانات صحنه، از عهد یونان باستان تا کنون ما را با نیازهای واقعی نمایشنامه نویسان، کارگردانان و طراحان صحنه آشنا می کند. در راستای چنین شناختی است که به اثر سبک های مختلف و اهمیت دیداری هنرهای نمایشی پی می بریم. کتاب امکانات صحنه راهنمای دانشجویان رشته ی تئاتر در بهره گیری مناسب از امکانات موجود و دارای مطالبی جالب برای مطالعه ی علاقه مندان است.