نظریه های نوین تحول انسان

کتاب نظریه های نوین تحول انسان

Recent Theories of Human Development
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تبیین این امر که آدمیان چگونه تحول می یابند و چرا در فرایند تحول خود از الگوی خاصی پیروی می کنند، معمای پایان ناپذیری است که طی قرن ها توجه فلاسفه، دانشمندان، نویسندگان و خصوصا روانشناسان تحول گرا را به خود جلب کرده است. کتاب نظریه های نوین تحول انسان با این هدف تألیف شده که گزیده ای نزدیک به چهل مورد از نظریات و طرح های ارائه شده در طول دو دهه ی پایانی قرن بیستم، یعنی دوره ی بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، را تشریح کند. علاوه بر این، در کتاب حاضر تعبیراتی که در این دوره ی زمانی از مفهوم «نظریه» صورت گرفته است نیز بررسی خواهد شد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

آر موری توماس (متولد: 28 ژوئیه 1921) استاد دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، و نویسنده چندین کتاب از جمله خشونت در مدارس آمریکا و خدا در کلاس است.