ساخت اجتماعی

کتاب ساخت اجتماعی

Social Structure
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

«ساخت اجتماعی»، همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه و تحلیل جامعه شناختی بوده است. درواقع با توجه به مباحث مهم جامعه شناسی معاصر، که در اطراف دوگانگی بین «ساخت» و «کنش» دور می زند، این مفهوم اکنون به مفهومی متداول بدل شده است. درباره ماهیت و معنای کنش اجتماعی بحث های فراوانی صورت گرفته، اما در مو ...مطالعه بیشتر«ساخت اجتماعی»، همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه و تحلیل جامعه شناختی بوده است. درواقع با توجه به مباحث مهم جامعه شناسی معاصر، که در اطراف دوگانگی بین «ساخت» و «کنش» دور می زند، این مفهوم اکنون به مفهومی متداول بدل شده است. درباره ماهیت و معنای کنش اجتماعی بحث های فراوانی صورت گرفته، اما در مورد تعریف ساخت اجتماعی کارهای اندکی انجام شده است. به بیان دقیق تر، ساخت اجتماعی معمولا مفهومی بدیهی در نظر گرفته می شود که نیازی به بحث یا تعریف صریح ندارد. اما استفاده های عملی از این مفهوم به طرز شگفت آوری، گنگ و گوناگون بوده است. در نتیجه درباره معنای واژه ساخت اجتما ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

خوزه لوپز (Jose Lopez) متولد سال 1966، جامعه شناس انگلیسی می باشد.