جامعه شناسی زنان

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نگرش های فمینیستی و پژوهش فمینیستی هر چند اکنون از سوی جامعه شناسی مردمحورِ رایج به رسمیت شناخته می شود اما هنوز در حاشیه مانده است. این کتاب نشان می دهد که این مقولات در آموزش و پژوهش جامعه شناختی نقشی محوری دارند. نظریه های مردمحورانه و یافته های پژوهشیِ آن ها، در بهترین حالت خود، ناقص اند زیرا نمی توانند دیدگاه زنان را به درستی مورد توجه قرار دهند. جامعه شناسی را باید از اساس بازسازی کرد تا بتواند دانشی را که فمینیست ها تولید کرده اند در دل خود جای دهد. آشنایی با مطالبی که در این کتاب عرضه شده برای دانشجویانی که به رشتهٔ جامعه شناسی وارد می شوند ضرورتی انکارناپذیر است.