شمائل النبی

کتاب شمائل النبی

alnabi
انتشارات: نی - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 35,000 تومان

محمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سده‌ی سوم هجری خراسان و یکی از شش مؤلف صحاح اهل سنت است. به گفته‌ی برخی از شرق‌شناسان، او سرشناس‌ترین مرد منطقه ترمذ (شهری در ازبکستان کنونی) در آن قرن بوده است. به گفته‌ی حاکم ابواحمد نیشابوری، پارسایی و بیم ترمذی چنان بوده است که از بسیاری گریستن، سال‌های پایانی ز ...مطالعه بیشترمحمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سده‌ی سوم هجری خراسان و یکی از شش مؤلف صحاح اهل سنت است. به گفته‌ی برخی از شرق‌شناسان، او سرشناس‌ترین مرد منطقه ترمذ (شهری در ازبکستان کنونی) در آن قرن بوده است. به گفته‌ی حاکم ابواحمد نیشابوری، پارسایی و بیم ترمذی چنان بوده است که از بسیاری گریستن، سال‌های پایانی زندگی را کور بوده است.کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب «الشمائل» اوست که درباره‌ی صفات ظاهری و اخلاق پسندیده حضرت ختمی مرتبت فراهم آورده است. این کتاب دارای پنجاه و شش باب و 393 حدیث است. هنر ترمذی و اهمیت کار او در این است که تألیفی مستقل انجام داده و تمام روایات مربوط به ش ...مطالعه بیشتر