منسفیلد پارک

نویسنده:

جین آستین

مترجم: رضا رضایی
انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سرگذشت پرفراز و نشیب دختری حساس، خوش قلب، محجوب که شاهد ماجراها، دسیسه ها و عشق های آدم های دور و بر است و در گرداب حوادث احساسات خود را مهار می کند. پس از آفتابی شدن ماجرایی خیانتکارانه، ن