دگردیسی کمونیسم مارکس

کتاب دگردیسی کمونیسم مارکس

(از جنبش سرمایه ستیز طبقه ی کارگر به حزب ایدئولوژیک سرمایه داری دولتی)

The Transformation of Marx Communism
نویسنده:

محسن حکیمی

انتشارات: اختران
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مارکس کمونیسم را به دو معنا تعریف می کند، یکی جنبش خودآگاه و ضدسرمایه­داریِ طبقه­ ی کارگر و دیگری جامعه ­ای که، بر اساس نظر او، پس از سرمایه­ داری بر پا می شود. روشن است که این دو معنا رابطه ­ی محکمی با یکدیگر دارند. اما این نیز به همان اندازه روشن است که معنای دوم تابعی از معنای اول است، به این دلی ...مطالعه بیشترمارکس کمونیسم را به دو معنا تعریف می کند، یکی جنبش خودآگاه و ضدسرمایه­داریِ طبقه­ ی کارگر و دیگری جامعه ­ای که، بر اساس نظر او، پس از سرمایه­ داری بر پا می شود. روشن است که این دو معنا رابطه ­ی محکمی با یکدیگر دارند. اما این نیز به همان اندازه روشن است که معنای دوم تابعی از معنای اول است، به این دلیل ساده که جامعه ­ی کمونیستی قرار است نتیجه­ ی سازمان ­یابی جنبش طبقه ­ی کارگر بر ضد سرمایه­ داری باشد. بدیهی است که ویژگی­ های جامعه ­ی کمونیستی از دل تناقض­ های نظام سرمایه ­داری و مبارزه ­ی سازمان­ یافته و خودآگاهانه ­ی طبقه ­ی کارگر برای حل این تناقض­ ها بیرون می ­آی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

محسن حکیمی (۱۳۲۸ در کرمانشاه -)، مترجم ایرانی با گرایش چپ است. او تا کنون دو دوره عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده است. محسن حکیمی همچنین عضو مؤسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بوده است.