سنجش دیالکتیک روشنگری

کتاب سنجش دیالکتیک روشنگری

Dialectical measurement
نویسنده:

خسرو ناقد

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 24,000 تومان

در قرن بیست ویکم میلادی و در اروپایی که در آن از همه چیز قدسیت زدایی شده است، به دشواری می توان تصور کرد که در بیش از هفت دهه پیش از این، و در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم، حلقۀ کوچکی از روشنفکران مهاجر آلمانی در امریکای شمالی، با شور و شوق بسیار دربارۀ اهمیت و تأثیر عمیق مفهوم «نظریه» (تئوری) بر مناسبات اج ...مطالعه بیشتردر قرن بیست ویکم میلادی و در اروپایی که در آن از همه چیز قدسیت زدایی شده است، به دشواری می توان تصور کرد که در بیش از هفت دهه پیش از این، و در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم، حلقۀ کوچکی از روشنفکران مهاجر آلمانی در امریکای شمالی، با شور و شوق بسیار دربارۀ اهمیت و تأثیر عمیق مفهوم «نظریه» (تئوری) بر مناسبات اجتماعی سخن می گفتند. برای آنان مفهوم «نظریه» به معنای تکامل و پیشبرد یکی از خطوط اصلی فلسفۀ مغرب زمین بود که از کانت و هگل و شوپنهاور تا واپسین مظهر آن، یعنی نظریه های مارکس و فروید، ادامه داشته است. ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو بر این باور بودند که صرفاً «نظریه و آن ه ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

خسرو ناقد (متولد ۱۰ آبان ۱۳۲۹، شیراز، ایران) فرهنگ نگار، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن آلمان است. وی تاکنون کتاب ها و مقالات متعددی راجع به فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، زبان فارسی و ادبیات و فلسفه نوشته و در محافل روشنفکری ایران تأثیر دارد. مقالات وی در برخی از روزنامه های ایران ظاهر شده است. او یک فرهنگ لغت آلمانی-فارسی را نوشت که توسط لانگنشتید چاپ شده است.