رویاهایت را می بوسم

کتاب رویاهایت را می بوسم

(یک داستان نامتعارف)

Royahayat Ra Miboosam
نویسنده:

نازنین قنبری

انتشارات: مروارید
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

  این داستان برداشتی از مجموعه ی یادداشت های روزنوشتی است که در طول هشت سال تقریباً بدون وقفه نوشته شده و لحظه لحظه ی یک ارتباط پرشور را ثبت کرده است. رؤیاهایت را می بوسم را می توان رمانی

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر