چگونه داروین بخوانیم

کتاب چگونه داروین بخوانیم

How to Read Darwin
نویسنده:

مارک ریدلی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

میراث پایدار داروین را باید در نظریات انقلابی او جست. نظریه های گسترده ی او در باب تکامل بر مبنای انتخاب طبیعی، همگی بر شالوده ی شواهد و مستنداتی از تاریخ طبیعی پی ریزی شده اند که داروین عمرش را صرف گردآوری آن ها کرد. مارک ریدلی در این کتاب، با رویکرد پرسش و پاسخ می کوشد نشان دهد که داروین چگونه به مسائل و دغدغه های خود می نگریست، و خواننده ی داروین چگونه می تواند به درک براهین داروین نائل شود. عمده ی این پرسش و پاسخ ها همان هایی هستند که خود داروین در ذهن داشته و آن ها را بر قلم آورده است.

مارک ریدلی (متولد 1956) یک جانورشناس و نویسنده انگلیسی در زمینه تکامل است.او در دهه 80 در آکسفورد و کمبریج تحصیل کرد (مشاور دکترای وی ریچارد داوکینز) بود و بعداً در دانشگاه اموری مشغول به کار شد. از سال 2010 او به عنوان دستیار تحقیقاتی در گروه جانورشناسی، دانشگاه آکسفورد کار کرد. ریدلی روی تکامل رفت ...مطالعه بیشترمارک ریدلی (متولد 1956) یک جانورشناس و نویسنده انگلیسی در زمینه تکامل است.او در دهه 80 در آکسفورد و کمبریج تحصیل کرد (مشاور دکترای وی ریچارد داوکینز) بود و بعداً در دانشگاه اموری مشغول به کار شد. از سال 2010 او به عنوان دستیار تحقیقاتی در گروه جانورشناسی، دانشگاه آکسفورد کار کرد. ریدلی روی تکامل رفتارهای تولید مثل کار کرده است و تعدادی از گزارشهای محبوب زیست شناسی تکاملی را نوشت، از جمله مقاله هایی برای New York Times ، The Sunday Times ، Nature ، New Scientist و Times Times Supplement. او بعضی اوقات با مت ریدلی نویسنده دیگری درباره تکامل و همچنین اهل انگلستان اشت ...مطالعه بیشتر