فقه و حکمرانی حزبی

نویسنده:

داود فیرحی

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 574
نوبت چاپ: 4
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
قیمت: 86,000 تومان

طرح «مسئله ی حزب» در فقه سیاسی امتدادِ منطقیِ مواجهه ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و «مفهوم قانون» در دوره ی معاصر است. پژوهش های گذشته، که با عنوان عمومی «فقه و سیاست در ایران معاصر» منتشر شد، دو نکته ی مهم را نشان می دهد: نخست، ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه ی فقه و دولت مدرن انجامید و، دوم، نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه». روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه ی مفهومی دارند و حزب مقدمه ی آن است. بدین سان، جای خالی دو مفهوم مهم را به خوبی می توان مشاهده و ضرورت تحقیق دراین باره را درک کرد؛ «مسئله ی حزب» و «مفهوم قانون»: -اهمیت حزب در نشان دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است؛ و -مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی»، حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی بر قوانین موضوعه است.