اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی با نگاه به ایران

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی با نگاه به ایران

Political Economy and Public Policy
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

رویکرد اقتصاد سیاسی، تلاشی است برای دستیابی به نگاهی تا حد امکان همه جانبه در تبیین و توضیح خط مشی گذاری عمومی در یک کشور. این رویکرد می کوشد تا با درنظرگرفتن سه دسته از متغیرها (ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام و فن آوری اقتصادی) چرایی و چگونگی شکل گیری، اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی را توضیح دهد. دستیابی به هدف اقتصاد سیاسی از لحاظ نظری دشوار و در تطبیق با شرایط خاص یک کشور به ناگزیر با احتیاط بسیار همراه است. این کتاب گامی است در این مسیر.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر