تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب

تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب

A History of Western Political Thought
نویسنده:

جان مکللند

انتشارات: نی
شابک: 9789641853800
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 78,000 تومان

زایش تراژدی از درون روح موسیقی نخستین کتاب نیچه و در واقع، خاستگاه عمده‌ی اندیشه‌های وی در مواجهه با مسائل مهمی چون معنای زندگی، بدبینی، هنر و نهیلیسم دوران مدرن است. از یک‌سو، ماده‌باوری علمی و از میان رفتن حال‌وهوای دیونوسوسی انسان پسا ـ‌ سقراطی و اهل علم مدرن را از «تسلای متافیزیکی» بی‌بهره کرده است، تسلایی که می‌توانست آرام دل او در گیرودار مواجهه با واقعیت ترسناک گذر زمان و مرگ ناگزیر آدمی باشد؛ از دیگر سو، رنگ و رو باختن اسطوره‌ها و زندگی در جهانی یکسره تهی از همه‌ی آن‌چه درخشان و مسحورکننده است، انسان مدرن را به «انسانی بدون اسطوره و هنر» بدل کرده است که هنرش تنها می‌تواند نمایش کوتاه و تندگذر «مشاهیر» باشد. نخستین کتاب نیچه که نوشته‌ی حاضر شرح و تفسیری دقیق بر آن است، حاصل نخستین تلاش وی برای یافتن چاره‌ی وضعیت چنین انسان مدرنی از رهگذر نگریستن به سرشارترین مردمان همه‌ی دوران‌ها و معجون سحرانگیز آن‌هاست ـ یونانیان عصر آرکائیک و هنر شورانگیز و تسلابخش تراژدی.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

جان اس. مکللند مدرس ارشد سیاست در دانشگاه ناتینگهام است. وی پست های نظارتی در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون و دانشگاه ایالتی ساکرامنتال کالیفرنیا داشته است. وی چند کتاب نیز منتشر کرده است.

مطالعه کامل