تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب

کتاب تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب

A History of Western Political Thought
نویسنده:

جان مکللند

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

زایش تراژدی از درون روح موسیقی نخستین کتاب نیچه و در واقع، خاستگاه عمده‌ی اندیشه‌های وی در مواجهه با مسائل مهمی چون معنای زندگی، بدبینی، هنر و نهیلیسم دوران مدرن است. از یک‌سو، ماده‌باوری علمی و از میان رفتن حال‌وهوای دیونوسوسی انسان پسا ـ‌ سقراطی و اهل علم مدرن را از «تسلای متافیزیکی» بی‌بهره کرده ...مطالعه بیشترزایش تراژدی از درون روح موسیقی نخستین کتاب نیچه و در واقع، خاستگاه عمده‌ی اندیشه‌های وی در مواجهه با مسائل مهمی چون معنای زندگی، بدبینی، هنر و نهیلیسم دوران مدرن است. از یک‌سو، ماده‌باوری علمی و از میان رفتن حال‌وهوای دیونوسوسی انسان پسا ـ‌ سقراطی و اهل علم مدرن را از «تسلای متافیزیکی» بی‌بهره کرده است، تسلایی که می‌توانست آرام دل او در گیرودار مواجهه با واقعیت ترسناک گذر زمان و مرگ ناگزیر آدمی باشد؛ از دیگر سو، رنگ و رو باختن اسطوره‌ها و زندگی در جهانی یکسره تهی از همه‌ی آن‌چه درخشان و مسحورکننده است، انسان مدرن را به «انسانی بدون اسطوره و هنر» بدل کرده است که هن ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

جان اس. مکللند مدرس ارشد سیاست در دانشگاه ناتینگهام است. وی پست های نظارتی در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون و دانشگاه ایالتی ساکرامنتال کالیفرنیا داشته است. وی چند کتاب نیز منتشر کرده است.