سیستم و تفکر سیستمی

کتاب سیستم و تفکر سیستمی

(نظریه و عمل بنیادی)

System and systems thinking ?fundamental theory and practice
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 60,000 تومان

کتاب سیستم و تفکر سیستمی به این موضوع می پردازد که جامعه ی بشری از مراحل «پیشاصنعتی»، با محوریت «ماده»، و «صنعتی»، با محوریت «انرژی»، عبور کرده و به مرحله ی «پساصنعتی»، با محوریت «اطلاعات»، رسیده است؛ دورانی که در آن به جای «ماشین» عصر صنعتی، «سیستم» عصر پساصنعتی حاکمیت دارد. «ماشین» عصر صنعتی فقط ش ...مطالعه بیشترکتاب سیستم و تفکر سیستمی به این موضوع می پردازد که جامعه ی بشری از مراحل «پیشاصنعتی»، با محوریت «ماده»، و «صنعتی»، با محوریت «انرژی»، عبور کرده و به مرحله ی «پساصنعتی»، با محوریت «اطلاعات»، رسیده است؛ دورانی که در آن به جای «ماشین» عصر صنعتی، «سیستم» عصر پساصنعتی حاکمیت دارد. «ماشین» عصر صنعتی فقط شامل «سخت افزار» و فاقد روح بود و تنها با استفاده از انرژی کار می کرد. در صورتی که «سیستم» عصر پساصنعتی در کنار سخت افزار، شامل «نرم افزار» به عنوان نوعی روح نیز هست و علاوه بر انرژی، اطلاعات را نیز به روش های بسیار مؤثرتری از گذشته به کار می گیرد. مطالعه ی تاریخ نیز نشا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

اکبر قراخانی بهار متولد ۱۳۳۰ و دانش آموخته دانشگاه تهران و مدرسه عالی بازرگانی سابق (دانشگاه علامه) است. همزمان با فراغت از تحصیل به عنوان کارشناس علوم کامپیوتر و انفورماتیک، از سال های میانی دهه ۵۰ تا زمان بازنشستگی در اواخر دهه ۸۰، با معاونت انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه وقت و یا سایر وزارتخانه ...مطالعه بیشتراکبر قراخانی بهار متولد ۱۳۳۰ و دانش آموخته دانشگاه تهران و مدرسه عالی بازرگانی سابق (دانشگاه علامه) است. همزمان با فراغت از تحصیل به عنوان کارشناس علوم کامپیوتر و انفورماتیک، از سال های میانی دهه ۵۰ تا زمان بازنشستگی در اواخر دهه ۸۰، با معاونت انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه وقت و یا سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی همکاری داشته است و علاوه بر مشارکت در اجرای پروژه های انفورماتیکی مربوط به مطالعه، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های کاربردی ملی (نظیر طرح اصلاح اساسی سیستم و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور)، در زمینه تدوین و تدریس دوره های مرتبط ضمن خدمت در سازمان ب ...مطالعه بیشتر