چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

How to Read Wittgenstein
نویسنده:

ری مانک

انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هرچند موضوع نوشته های ویتگنشتاین مشابه موضوعات مطرح شده از سوی سایر فیلسوفان تحلیلی ماهیت منطق، مرزهای زبان، تحلیل معنا است، اما او این کار را به سبْکی شاعرانه انجام داد؛ همین امر، کار او را از سایر همتایانش متمایز می سازد و پرسش از چگونه خواندن ویتگنشتاین را به پرسشی به جا بدل می نماید. بنا به استدلال ری مانک، در بن اندیشه ی ویتگنشتاین عزمی راسخ برای مقاومت در برابر علم گرایی عصر ما و نوعی تأکید بر انسجام و خودسامانی اشکال غیرعلمی فهمیدن وجود دارد. ویتگنشتاین تلاش می کرد روشن سازد که فهم مورد نظر ما در فلسفه شبیه به فهم ممکن ما از یک فرد، یک قطعه موسیقی و یا یک شعر است.

مطالعه کامل

ری مانک فیلسوف بریتانیایی است. او استاد فلسفه دانشگاه ساوت همپتون است که از سال ۱۹۹۲ در آنجا مشغول به تدریس است. در سال ۱۹۹۱ او برنده جایزه جان لولین ریس و جایزه داف کوپر برای نگارش کتاب لودویگ ویتگنشتاین:رسالت یک نابغه شد. زمینه های تخصص او فلسفه ریاضی، تاریخ فلسفه تحلیلی، و ابعاد فلسفی زندگی نامه نویسی است.

مطالعه کامل