جامعه-انسان شناسی ادیان

کتاب جامعه-انسان شناسی ادیان

Socio-anthropologie des religions
نویسنده:

کلود ریویر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب پیش رو حاصل سلسله درس ها و کنفرانس های پروفسور ریویر در دانشگاه سوربن است که توسط انتشارات ارمان کولن در فرانسه به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب تلاش می کند ضمن ارائه فشرده ای از نظریه ها، مفاهیم و روش های انسان شناسی و جامعه شناسی ادیان و رویکردهای بنیادین این دو رشته، به بیان دستاوردهای پژوهشی جدید درباره امر دینی بپردازد و...

کلود ریویر یک انسان شناس است. او معلم مدرسه ابتدایی در Les Sables d'Olonne بود، یک سرباز در الجزایر، یک فلسفه دان و معلم ادبیات در دبیرستان Angers and Lorient بود. دکترای وی در فلسفه (دکتر M. Dufrenne)، "هدف اجتماعی" (1964)، در Poitiers پشتیبانی می شود. دکترای ایالتی وی (دکتر G. Balandier) به "پویایی طبقه بندی اجتماعی در گینه" (1975) می پردازد.