دیرینه شناسی دانش

نویسنده:

میشل فوکو

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 310
نوبت چاپ: 7
قیمت: 48,000 تومان

«دیرینه شناسی دانش به جست وجوی هیچ آغازی ترغیب نمی کند؛ دیرینه شناسی تحلیل را به هیچ حفاری یا عمق یابی زمین شناختی پیوند نمی زند. دیرینه شناسی در درون مایه ی عمومی توصیفی دلالت دارد که امر پیشاپیش گفته شده را در سطح وجودش مطالعه می کند: در سطح کارکرد گزاره ای که در آن اعمال می شود، در سطح شکل گیری گفتمانی که این امر پیشاپیش گفته شده به آن تعلق دارد، در سطح سیستم عمومی بایگانی که این امر پیشاپیش گفته شده با آن مرتبط است. دیرینه شناسی گفتمان ها را کردارهایی خاص در عنصر بایگانی توصیف می کند.»