مختصر مفید 8

مختصر مفید 8

(انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی)

Social and Cultural Anthropology
نویسنده:

جان ماناگن

انتشارات: ماهی
شابک: 9789642090365
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 25,000 تومان

پیتر جاست و جان ماناگن که به ترتیب در میان قوم دودونگوها در اندونزی و میستکهای سانتیاگونویوئو در مکزیک به پژوهش و قومنگاری دست زدهاند، تجربیات و مثال‌های گوناگونی را از پژوهش‌هایشان در فصول مختلف کتاب برای فهم بهتر آنچه که در مورد انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی مطرح کرده‌اند، بیان می کنند. از نگاه این دو نویسنده انسان شناسی حاصل تلاقی سفرهای اکتشافی اروپاییان، استعمار و علوم طبیعی است و قوم نگاری تنها مؤلفه ای است که انسان شناسی را از دیگر علوم اجتماعی متمایز می کند. کتاب حاضر سعی می‌کند در هشت فصل جوابی برای این سوال دیرینه انسان‌شناسان بیابد که به راستی ویژگی منحصر به فرد انسان چیست؟

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

جان موناگان استادیار مردم شناسی در دانشگاه وندربیلت و همکار استمراردر اصول سازمان اجتماعی هایلند می باشد.