پیکان سرنوشت ما با بهره گیری از نوشته ها و خاطرات احمد خیام

کتاب پیکان سرنوشت ما با بهره گیری از نوشته ها و خاطرات احمد خیام

peykan-sarneveshte-ma
نویسنده:

احمد خیامی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 58,000 تومان

کتاب پیکان سرنوشت ما که براساس نوشته ها و خاطرات احمد خیامی، از بنیانگذاران شرکت کارخانجات ایران ناسیونال و فروشگاه های زنجیره ای کوروش، نوشته شده است، از جهات بسیاری خواندنی و باارزش است. ازجمله، نخست این که بسیاری از روایت های این کتاب، به طور کلی، دربردارندۀ دروس و آموزه های فراوانی برای علاقه من ...مطالعه بیشترکتاب پیکان سرنوشت ما که براساس نوشته ها و خاطرات احمد خیامی، از بنیانگذاران شرکت کارخانجات ایران ناسیونال و فروشگاه های زنجیره ای کوروش، نوشته شده است، از جهات بسیاری خواندنی و باارزش است. ازجمله، نخست این که بسیاری از روایت های این کتاب، به طور کلی، دربردارندۀ دروس و آموزه های فراوانی برای علاقه مندان به کارآفرینی بومی است. دوم این که روایت کننده برخی اصول مهم اخلاق تجاری و رفتار صنعتی و همچنین چگونگی رعایت آن ها را توضیح داده است. سپس این که روایت کننده موارد تجربی زیادی را در خصوص توسعۀ صنعت سنگین خودرو سازی و نیز نظام توزیع و فروش در فروشگاه های زنجیره ای کورو ...مطالعه بیشتر