خیلی کم تقریبا هیچ

کتاب خیلی کم تقریبا هیچ

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 98,000 تومان

کتاب «خیلی کم... تقریبا هیچ؛ مرگ، فلسفه، ادبیات» نوشته‌ی «سایمون کریچلی» را «لیلا کوچک‌منش» به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «خیلی کم... تقریباً هیچ مسئله‌ی معنا را به مرکز مباحثه‌ی فکری باز می‌گرداند. دغدغه‌ی اصلی کتاب این پرسش است که چگونه می‌توان برای تناهی انسان، بدون توسل ...مطالعه بیشترکتاب «خیلی کم... تقریبا هیچ؛ مرگ، فلسفه، ادبیات» نوشته‌ی «سایمون کریچلی» را «لیلا کوچک‌منش» به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «خیلی کم... تقریباً هیچ مسئله‌ی معنا را به مرکز مباحثه‌ی فکری باز می‌گرداند. دغدغه‌ی اصلی کتاب این پرسش است که چگونه می‌توان برای تناهی انسان، بدون توسل به چیزی که از آن تناهی برمی‌گذرد، معنایی یافت. کریچلی با تأملی ژرف و گیتیانه بر موضوع مرگ، ایده‌ی هیچ‌انگاری را با عبور از بلانشو، لویناس، رمانتیسم ینا و کاول پی می‌گیرد. این تأمل در خوانشی از بکت، که از بسیاری جهات قهرمان کتاب است، به بار می‌نشیند. سایمون کریچلی به چا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

سیمون کریچلی (Simon Critchley متولد ۲۷ فوریه ۱۹۶۰ در هرتفوردشایر) فیلسوف اهل انگلستان است.