الفاظ و اشیا

الفاظ و اشیا

(باستان شناسی علوم انسانی)

The Order of Things
نویسنده:

میشل فوکو

انتشارات: ماهی
شابک: 9789642092918
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 87,000 تومان

کتاب هایی وجود دارند که طیف کوچکی از واقعیت را تراش می دهند و سپس خود را وقف توضیح آن قطعه ی خاص می کنند و تا آنجا که برای انسان ممکن است در آن پیش می روند تا آن را خطاهای احتمالی پاکسازی کنند. "الفاظ و اشیا" یا "باستان شناسی علوم انسانی" از "میشل فوکو"،یکی از موفق ترین نمونه های مدرن چنین کار بزرگی می باشد. در این اثر سعی شده است که مسیر تفکر غربی از سقوط رنسانس و آغاز عصر کلاسیک تا قرن بیستم توضیح داده شود و همزمان مفاهیم ناخودآگاه ناشی از علوم را روشن کند."میشل فوکو" با استفاده از تعالیم گسترده ، مرزهای مختلف را پشت سر گذاشته و به قرن هفدهم می رسد تا نشان دهد که چگونه سیستم های کلاسیک دانش و آگاهی ، که تمام طبیعت را در یک زنجیره بزرگ وجودی و قیاس هایی بین ستارگان آسمان ها و ویژگی های چهره انسان به هم پیوند می دادند، جای خود را به علوم مدرن زیست شناسی ، فلسفه و اقتصاد سیاسی تقدیم کردند. نتیجه ی این کار، چیزی کمتر از "باستان شناسی علوم انسانی" نیست که الگوهای معنایی قدیمی را کشف می کند و خودسرانگی تکان دهنده ی حقایق دریافتی ما را نشان می دهد."میشل فوکو" در"الفاظ و اشیا" که وی را به عنوان مهم ترین متفکر فرانسوی از زمان سارتر معرفی می کند ، شواهد حیرت انگیزی ارائه می دهد که "انسان" - انسان به عنوان یک موضوع دانش پژوهانه و علمی - در بهترین حالت یک آفریده ی جدید محسوب شده که نتیجه ی یک جهش اساسی در فرهنگ ماست.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

پل میشل فوکو، زاده ی ۱۵ اکتبر ۱۹۲۶ و درگذشته ی ۲۴ ژوئن ۱۹۸۴، فیلسوف، تاریخ دان و متفکر معاصر فرانسوی و واضع اصطلاح «انسان گرایی ضد اومانیستی» است.وی، فرزند «آن مالاپار» و جراح متمول «پل فوکو» بود که در ۱۵ اکتبر ۱۹۲۶ در ناحیه سنت موار پواتیه فرانسه به دنیا آمد. بعدها اسم خود را به میشل فوکو تغییر داد. او صاحب کرسی «تاریخ نظام های فکری» در کالج دو فرانس بود و در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو و دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تدریس کرد.به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره ی جامعه، سیاست و تاریخ از سرشناس ترین متفکران قرن بیستم محسوب می شود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری پساساختارگرایی محسوب می شود، هر چند از آن ها فاصله گرفته و در مصاحبه ای که بعدها از آن برائت جست، به صراحت خود را نیچه گرا نامیده است.شهرت فوکو در آن است که او نخستین کسی است که از فرضیه ی روشنگری درباره ی عینی بودن شناخت خلع ید کرده است. فوکو عنوان کرد که زبان، حقیقت جهان را بیان نمی کند بلکه بازتابی از تجربه ی شخصی فرد است.او در مطالعات انسان شناختی خود مطرح می کند که میان استفاده از زبان و قدرت، نوعی همبستگی وجود دارد، به گونه ای که زبان برای قدرتمندان و صاحبان امتیاز جنبه ی ابزاری دارد و در حفظ و حمایت از پایگاه اجتماعی-سیاسی آنها عمل می کند.نزد فوکو، وظیفه ی هرمنوتیک خلع از قدرت نهفته در ورای متنی است که می خوانیم. در نتیجه، او نسبت به مضبوطات و اسناد تاریخی از آن دست که عرضه می شوند، چنین نظر دارد که همه ذهنی و تحریف شده اند و در واقع جهان بینی نویسنده و خواننده را بازتاب می کنند. رخدادهای تاریخی ای که ما ضبط می کنیم، آن هایی است که در واقع با میل ما به قدرت تناسب دارند.از مشهورترین آثار وی، می توان به نظم اشیا، نظم گفتمان، دیرینه شناسی دانش، مراقبت و تنبیه، پیدایش کلینیک، تاریخ جنون و تاریخ جنسیت اشاره کرد. همچنین، مجموعه ی چند جلدی درس گفتارهای میشل فوکو در کلژدوفرانس نیز از سوی انتشارات گالیمار منتشر شده است. این درس ها طی سال های اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و دهه ی ۱۹۸۰ ارائه شده اند. از جمله این درس گفتارها می توان به باید از جامعه دفاع کرد و تولد زیست/ سیاست اشاره کرد. برخی از این آثار به فارسی ترجمه شده اند.

مطالعه کاملمطالعه کامل