فلسفه چیست؟

انتشارات: نی
دسته بندی: فلسفه
شابک: 9789641853756
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هر مفهومی رخداد را به روش خودش برش می زند [= شکل می دهد] و باز برش می زند. عظمت هر فلسفه ای برحسب طبیعت رخدادهایی اندازه گیری می شود که مفاهیم آن فلسفه ما را به آن فرامی خوانند یا آن فلسف