ذهن و زمان

کتاب ذهن و زمان

Mind and time
نویسنده:

کرامت موللی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

خواب چیست و رؤیا کدام است؟ آیا چنین پرسشی می تواند ما را از خواب غفلت بیدار کرده به جای این که تصوری وهم آلود و خودشیفته از ما به دست دهد، ما را نابهنگام در دل امر واقع به خود رها سازد تا خوف و رجاء را به عینه بیازماییم. براساس چنین رویداد منحصربه فردی است که کتاب حاضر با اتکاء بر آخرین کشفیات علمی و دیرین ترین پرسش های فلسفی، بر آن می شود تا ما را عجالتاً از دنیای شتاب زده ی دیجیتال، که محور اصلی جوامع مصرفی کنونی است، برکنده به خود آورد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دکتر کرامت الله موللی (زاده ۱۳۲۷، شیراز)، روانکاو، مترجم و نویسنده کتب مبانی روانکاوی فروید-لکان و واژگان لکان و عضو سابق انجمن روانکاویِ Le Mouvement du Coût Freudien می باشد که چندین سمت روانکاوی در بیمارستان ها و انجمن های روانکاوی کشور فرانسه را نیز در کارنامه خود دارد.وی چند کتاب ترجمه ای و همچ ...مطالعه بیشتردکتر کرامت الله موللی (زاده ۱۳۲۷، شیراز)، روانکاو، مترجم و نویسنده کتب مبانی روانکاوی فروید-لکان و واژگان لکان و عضو سابق انجمن روانکاویِ Le Mouvement du Coût Freudien می باشد که چندین سمت روانکاوی در بیمارستان ها و انجمن های روانکاوی کشور فرانسه را نیز در کارنامه خود دارد.وی چند کتاب ترجمه ای و همچنین تألیفاتی به زبان فرانسوی نیز دارد.دکتر علیرضا طهماسب وی را به خاطر زبان گنگ و نامفهوم و معادل های غریب و گاه نادرست مورد انتقاد قرار میدهد. همچنین وی بر این باور است خوانندگان موللی با خواندن آثارش گمان میبرند روانکاوی تنها معادل با آرای لکان است و نوشته های وی لوح ...مطالعه بیشتر