کتاب شمس تبریز 1

کتاب کتاب شمس تبریز 1

(اندیشه ها)

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

من عادتِ نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد، سخن بهانه است؛ حق نقاب برانداخته است، و جمال نموده. (مقالات شمس، ص ۲۲۵) شمس تبریزی عاملِ تحولِ روحی و زایشِ فکری و هنریِ مولاناست. او با اصالت اندیشه و زبان سحرآفرین خود مولانا را شیفته کرده. او تقلید ...مطالعه بیشترمن عادتِ نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد، سخن بهانه است؛ حق نقاب برانداخته است، و جمال نموده. (مقالات شمس، ص ۲۲۵) شمس تبریزی عاملِ تحولِ روحی و زایشِ فکری و هنریِ مولاناست. او با اصالت اندیشه و زبان سحرآفرین خود مولانا را شیفته کرده. او تقلید را سبب همه فسادها می داند، به قواعد و اعتباراتِ ازپیش معین و تفکرات قالبی توجهی ندارد؛ می اندیشد، عمل می کند و هیچ گونه هراسی به دل راه نمی دهد. چنان که خود می گوید او را با عوام هیچ کاری نیست و تنها انگشت بر رگِ بزرگان می نهد. شمس اندیشمندی است تیزبین و ژرف نگر اما در ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر