کتاب شمس تبریز 1

کتاب شمس تبریز 1

(اندیشه ها)

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

من عادتِ نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من می ماند، و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد، سخن بهانه است؛ حق نقاب برانداخته است، و جمال نموده. (مقالات شمس، ص ۲۲۵) شمس تبریزی عاملِ تحولِ روحی و زایشِ فکری و هنریِ مولاناست. او با اصالت اندیشه و زبان سحرآفرین خود مولانا را شیفته کرده. او تقلید را سبب همه فسادها می داند، به قواعد و اعتباراتِ ازپیش معین و تفکرات قالبی توجهی ندارد؛ می اندیشد، عمل می کند و هیچ گونه هراسی به دل راه نمی دهد. چنان که خود می گوید او را با عوام هیچ کاری نیست و تنها انگشت بر رگِ بزرگان می نهد. شمس اندیشمندی است تیزبین و ژرف نگر اما در عین حال از توجه به ساحتِ عمل و فرصت شمردنِ غنیمتِ وقت غافل نمی شود و با این که فردی است عملگرا، از موشکافی های نظری هم عقب نمی ماند؛ میراث حیاتِ او آمیزه ای است از بینش و روش؛ شهود و عقل. جلد اول کتاب شمسِ تبریز طرحی است از منظومه فکریِ شمس در سه بخش کلیِ انسان، حقیقت، و عشق.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر