وضعیت استثنایی

کتاب وضعیت استثنایی

State of Exception
نویسنده:

جورجوآگامبن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «وضعیت استثنایی» نوشته‌ی «جورجو آگامبن»، فیلسوف معاصر ایتالیایی است ک به کوشش «پویا ایمانی» به فارسی برگردانده شده است. این اثر پس از ارائه‌ی پیش‌گفتاری به قلم نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی آن، در شش فصل تدوین شده است. «وضعیت استثنایی به‌مثابه پارادایم حکومت»، «زور قانون»، «یوستیتیوم»، «نبرد غولان ب ...مطالعه بیشترکتاب «وضعیت استثنایی» نوشته‌ی «جورجو آگامبن»، فیلسوف معاصر ایتالیایی است ک به کوشش «پویا ایمانی» به فارسی برگردانده شده است. این اثر پس از ارائه‌ی پیش‌گفتاری به قلم نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی آن، در شش فصل تدوین شده است. «وضعیت استثنایی به‌مثابه پارادایم حکومت»، «زور قانون»، «یوستیتیوم»، «نبرد غولان بر سر خلا»، «عید، عزا، آنومی» و «آکتوریتاس و پوتستاس» عنوان فصل‌های کتاب است. در بخشی از پیش‌گفتار مترجم آمده است: «اولین هدف آگامبن در این کتاب نشان‌دادن این نکته است که وضعیت‌های استثنایی اتفاقا خیلی هم استثنایی نیستند، بلکه بنابر حکم مشهور بنیامین، تبدیل به قاعده شده‌ ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر