چگونه کیرکگور بخوانیم

کتاب چگونه کیرکگور بخوانیم

How to Read Kierkegaard
نویسنده:

جان.دی.کاپوتو

مترجم: صالح نجفی
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 46,000 تومان

کتاب «چگونه کیرکگور بخوانیم» اثر«جان دی. کاپوتو» و ترجمه‌ی «صالح نجفی» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «سورن کیرکگور از بنیان‌گذاران تفکر عصر جدید است، مردی که باریک‌بینی‌های بی‌همتایش درباره‌ی زندگی در اروپای مدرن انگار همین دیروز به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند، کسی که نوشته‌هایش در طول یک سده ن ...مطالعه بیشترکتاب «چگونه کیرکگور بخوانیم» اثر«جان دی. کاپوتو» و ترجمه‌ی «صالح نجفی» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «سورن کیرکگور از بنیان‌گذاران تفکر عصر جدید است، مردی که باریک‌بینی‌های بی‌همتایش درباره‌ی زندگی در اروپای مدرن انگار همین دیروز به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند، کسی که نوشته‌هایش در طول یک سده نویدبخش و زمینه‌ساز پیشرفت‌های بنیادی در روان‌کاوی، فلسفه، الاهیات و نقد فرهنگ توده‌ای بوده است. جان دی. کاپوتو شرحی جامع از افکار کیرکگور به‌دست می‌دهد و او را متفکری معرفی می‌کند که اندیشه‌هایش فوق‌العاده با زمانه‌ی مابعدمدرنِ ما مرتبط‌اند، او انقلابی به راه انداخت که ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر