تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی

کتاب تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی

A Short History of Economic Thought
نویسنده:

بو ساندلین

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی مقدمه ای برای ورود به تاریخ وسیع عقاید اقتصادی است. هدف کتاب مرور کلی و مختصر مهم ترین مکاتب اقتصادی از آغاز تاکنون است. هر فصل کتاب یک نظام اقتصادی را شرح می دهد. مختصر بودن کتاب به دلیل تمرکز بر آراء تعداد اندکی از مهم ترین نظریه پردازان هر مکتب است. عقاید اقتصادی قبل از کلاسیک ها، اقتصاد سیاسی کلاسیک ها، اقتصاد نئوکلاسیک، مکاتب تاریخی و نهادگرایی، اقتصاد کلان پولی، مکاتب حدید، و تحول مکتب کلاسیک مهم ترین فصول کتاب را تشکیل می دهند. مطالب کتاب یک پیشنیاز ضروری برای بسیاری از درس های رشته ی اقتصاد است.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : بو ساندلین

بو ساندلین متولد سال 1942 ، استاد اقتصاد در دانشگاه گوتنبرگ می باشد. وی دارای مدرک دکتری از دانشگاه گوتنبرگ است.