طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

Spinoza's Philosophy
نویسنده:

هریس ارول ای

انتشارات: نی
شابک: 9789641851608
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 80,000 تومان

اسپینوزا صادقانه فلسفه اش را در زندگی پیاده کرد همان گونه که دین داران راستین مطابق با دین شان زندگی می کنند. او هیچ نشانی از دورنگی و تقیه از خود برجای نگذاشت بلکه عامل به موعظه های خویش بود؛ یعنی به آموزه ای که خود با متقن ترین براهین بدان اعتقاد داشت، عمل می کرد. فلسفه برای او به راستی که شیوه ای برای زندگی بود و بر ماست که نوشته های او را از این منظر بخوانیم نه این که آن ها را به مثابه نظریه پردازی محض یا صرفاً فعالیتی منطقی ببینیم. اسپینوزا بی گمان دقیق ترین شکل بیانی را که می توانست به اندیشه درآورد، [برای نظام فکری اش] برگزید اما این، جز ابزاری برای دستیابی به آنچه آن را حقیقت مسلمش می دانست، به شمار نمی رفت و روش به خودی خود غایت نبود. این کتاب که در آن، آراء اصلی اسپینوزا و شیوه ی برهان پردازی که او اتخاذ کرده و شرح وبسط داده، به زبانی ساده و به اجمال طرح می شود، برای استفاده ی دانشجویانی در نظر گرفته شده است که در آغاز راه مطالعه برای فهم فلسفه اسپینوزا قرار دارند

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : هریس ارول ای
شابک : 9789641851608