طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

کتاب طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا

Spinoza's Philosophy
نویسنده:

هریس ارول ای

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 80,000 تومان

اسپینوزا صادقانه فلسفه اش را در زندگی پیاده کرد همان گونه که دین داران راستین مطابق با دین شان زندگی می کنند. او هیچ نشانی از دورنگی و تقیه از خود برجای نگذاشت بلکه عامل به موعظه های خویش بود؛ یعنی به آموزه ای که خود با متقن ترین براهین بدان اعتقاد داشت، عمل می کرد. فلسفه برای او به راستی که شیوه ای ...مطالعه بیشتراسپینوزا صادقانه فلسفه اش را در زندگی پیاده کرد همان گونه که دین داران راستین مطابق با دین شان زندگی می کنند. او هیچ نشانی از دورنگی و تقیه از خود برجای نگذاشت بلکه عامل به موعظه های خویش بود؛ یعنی به آموزه ای که خود با متقن ترین براهین بدان اعتقاد داشت، عمل می کرد. فلسفه برای او به راستی که شیوه ای برای زندگی بود و بر ماست که نوشته های او را از این منظر بخوانیم نه این که آن ها را به مثابه نظریه پردازی محض یا صرفاً فعالیتی منطقی ببینیم. اسپینوزا بی گمان دقیق ترین شکل بیانی را که می توانست به اندیشه درآورد، [برای نظام فکری اش] برگزید اما این، جز ابزاری برای دستیابی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : هریس ارول ای
شابک : 9789641851608