نظریه های متاخر جامعه شناسی

کتاب نظریه های متاخر جامعه شناسی

Sociology
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 66,000 تومان

نظریه های متأخر جامعه شناسی شرح و ترجمه برخی از مهم ترین کارهایی است که جامعه شناسان متأخر (فوکو، هابرماس، گیدنز، باومن، بوردیو و ...) برای تبیین تحولاتی که بالاخص از دهه 1970 به این س

حمیدرضا جلایی پور، روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و از اعضای اصلی انجمن جامعه شناسی ایران و مسئول گروه های علمی- تخصصی این انجمن است. او مدیرمسئول روزنامه های جامعه و نوسازی و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه نشاط بود. وی همچنین در دههٔ ۶۰ فرما ...مطالعه بیشترحمیدرضا جلایی پور، روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و از اعضای اصلی انجمن جامعه شناسی ایران و مسئول گروه های علمی- تخصصی این انجمن است. او مدیرمسئول روزنامه های جامعه و نوسازی و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه نشاط بود. وی همچنین در دههٔ ۶۰ فرماندار شهرستان های نقده، مهاباد و نیز معاون استاندار کردستان بوده است. حمیدرضا جلایی پور در سال ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد. او در جریان انقلاب اسلامی از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشگاه ها بود. دوره کارشناسی و ارشد جامعه شناسی را در دانشگاه تهران با رتبه ممتاز در سال های ۱۳ ...مطالعه بیشتر