سخن دل

کتاب سخن دل

Sokhan-e Del
نویسنده:

شهروز محمدی

انتشارات: نسل نو اندیش
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هستی دارای لایه های متعددی است که به موازات هم قرار دارند. هر لایه هستی دارای قوانین مخصوص خود است. جهان عینی ما بدون شک تنها بخش بسیار کوچکی از این جهان های موازی است که ما را احاطه کرده اند. مسئولیت ما به عنوان انسان درک و اهمیت جایگاهی است که در آن زندگی می کنیم. کسب معرفت می تواند ما را در رسیدن به این جایگاه یاری رساند. بنابراین باید ذهن و قلب خود را برای کسب این آگاهی ها باز بگذاریم.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شهروز محمدی متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.