تجارت جنگ است

تجارت جنگ است

Marketing Warfare
انتشارات: هورمزد
شابک: 9786226010009
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 43,000 تومان

بهترین کتاب موجود در زمینه بازاریابی را پروفسوری از دانشگاه هاروارد یا فارغ التحصیلی از جنرال موتورز، جنرال الکتریک یا حتی پروکتر و گمبلننوشته اند؛ به نظر ما، بهترین کتاب را یک ژنرال بازنشسته پروسی به نام کلاوزویتس نوشته است، کتابی به نام «در جنگ» که سال ۱۸۳۲ نوشته شد و اصول استراتژیک تمام جنگ های موفق را بیان کرد. کلاوزویتس فیلسوفی ماهر در زمینه جنگ بود. تفکرات و عقاید او بیش از ۱۵۰ سال پابرجا ماند و امروزه در دانشگاه های نظامی از جمله وست پوینت(دانشگاه نظامی امریکا)، سندهرست (دانشگاه نظامی انگلیس) و سنت سیر (دانشگاه نظامی فرانسه) از مطالب این کتاب نقل قول های بسیار می شود. از زمانی که کتاب «در جنگ» منتشر شد شیوه جنگیدن به طور چشمگیری تغییر کرد. تانک ها، هواپیماها، مسلسل ها و تعداد زیادی سلاح های جدید عرضه شدند. تفکرات کلاوزویتس در زمینه جنگ هنوز هم همانند قرن ۱۹ مطرح هستند. طبق گفته او، شاید سلاح ها تغییر کنند؛ اما میدان رزم همچنان بر اساس دو ویژگی پابرجاست: استراتژی و تاکتیک. تفسیرهای واضح او درباره اصول استراتژیک جنگ، راهنمایی خوب برای فرماندهان نظامی قرن بیست ویکم است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل