هستی متن مقدس

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 206
نوبت چاپ: 3
دسته بندی: دین
قیمت: 24,000 تومان

درباره کتاب : این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این‌که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است، هستی به‌عنوان یک کل یا «وجود»