سگ های سیاه

کتاب سگ های سیاه

Black Dogs
نویسنده:

ایان مک یوئن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سگ های سیاه در دایره هایی تودرتو ساخته می شود: عشق، شور و سرمستی معنوی، کشف حقیقت شخصی و یافتن توضیح برای کائناتی که «به سرنوشت پرولتاریا اهمیتی نمی دهد»، عقل و توضیح مادی جهان، سیاست و جزم اندیشی و فروپاشی «هر آن چه سخت و استوار است»، از دیوار بلند برلین تا دیوارهای بلندی که شرق و غرب روح آدمی را ب ...مطالعه بیشترسگ های سیاه در دایره هایی تودرتو ساخته می شود: عشق، شور و سرمستی معنوی، کشف حقیقت شخصی و یافتن توضیح برای کائناتی که «به سرنوشت پرولتاریا اهمیتی نمی دهد»، عقل و توضیح مادی جهان، سیاست و جزم اندیشی و فروپاشی «هر آن چه سخت و استوار است»، از دیوار بلند برلین تا دیوارهای بلندی که شرق و غرب روح آدمی را به دو نیم می کند و نیمه های پیداشده را در پس ِ پشت ویرانه های خود گم. سگ های سیاه نه فقط در زمینه هم آمیزی درون مایه های ناظر بر مفاهیم و جهان های گوناگون و متضاد استادانه است که در تلفیق و ترکیب شکل های مدرن روایت رمان، از انواع قصه گویی تا تأملات متفکرانه و خودگویه ها ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر