سگ های سیاه

نویسنده:

ایان مک یوئن

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 176
نوبت چاپ: 2
قیمت: 28,000 تومان

سگ های سیاه در دایره هایی تودرتو ساخته می شود: عشق، شور و سرمستی معنوی، کشف حقیقت شخصی و یافتن توضیح برای کائناتی که «به سرنوشت پرولتاریا اهمیتی نمی دهد»، عقل و توضیح مادی جهان، سیاست و جزم اندیشی و فروپاشی «هر آن چه سخت و استوار است»، از دیوار بلند برلین تا دیوارهای بلندی که شرق و غرب روح آدمی را به دو نیم می کند و نیمه های پیداشده را در پس ِ پشت ویرانه های خود گم. سگ های سیاه نه فقط در زمینه هم آمیزی درون مایه های ناظر بر مفاهیم و جهان های گوناگون و متضاد استادانه است که در تلفیق و ترکیب شکل های مدرن روایت رمان، از انواع قصه گویی تا تأملات متفکرانه و خودگویه های عاطفی، نیز ساختاری ظریف و هنرمندانه دارد. رمانی که جا و مجال می دهد به خواندن چندباره.