انسان شناسی

انسان شناسی

The World of the Anthropologist
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هدف این کتاب آن است که نشان دهد مجموعه روش ها، مشاهدات و تحلیل های انسان شناسی می توانند به ما برای توضیح دادن پیچیدگی جهان معاصر که دائماً در معرض جنبش ها و حرکات انسانی است یاری رساند. این یاری نیز پیش از هر چیز به روش شناسی خاص انسان شناسی تکیه می زند: پژوهش درازمدت بر زمین تحقیق، مشاهدهٔ مشارکتی، ایجاد ارتباط مستقیم با سوژه های اجتماعی که همچون بازیگران و کنشگران خود دارای تعبیرهایی از جهان هستند. سهم دیگر انسان شناسی به آن برمی گردد که این رشته خلاقیت شناخت شناسانه ای دارد که برپایهٔ تاریخ و همچنین برپایهٔ مفاهیم و فرضیات نظری استوار است. مطالعه برای تاریخ، همراه با پیامدهای آن در دغدغه های معاصر ما اساسی است، زیرا تمام علوم اجتماعی، به نوعی بر پیش فرض هایی انسان شناختی که اغلب ضمنی اند، تکیه می زنند و تنها یک کار تحلیلی می تواند این پیش فرض ها را روشن کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

مارک اوژه (Marc Augé) (زاده ۱۹۳۵) انسان شناس فرانسوی و نویسنده کتاب های نامکان ها و انسان شناسی است. مارک اوژه در سال ۱۹۳۳ در شهر پواتیه متولد شد. تحصیلات اولیه دانشگاهی خود را در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و در رشته علوم انسانی و ادبیات موفق به کسب مدرک دکتری شد. او سالیان متمادی سمت مدیر پژوهشی را در مدرسه عالی مطالعات اجتماعی (EHESS) پاریس بر عهده داشته و به مدت ده سال بین سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵، پس از فردینان برودل، ژاک لوژوف و فرانسوا فوره رئیس این مدرسه بوده است.مارک اوژه در سال ۱۹۹۲ به همراه ژرار آلتاب، ژان بازن و امانوئل تره مرکز انسان شناسی جهان های معاصر را در مدرسه عالی مطالعات علوم انسانی پایه گذاری کرد.

مطالعه کامل