انسان شناسی

کتاب انسان شناسی

The World of the Anthropologist
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هدف این کتاب آن است که نشان دهد مجموعه روش ها، مشاهدات و تحلیل های انسان شناسی می توانند به ما برای توضیح دادن پیچیدگی جهان معاصر که دائماً در معرض جنبش ها و حرکات انسانی است یاری رساند. این یاری نیز پیش از هر چیز به روش شناسی خاص انسان شناسی تکیه می زند: پژوهش درازمدت بر زمین تحقیق، مشاهدهٔ مشارکتی ...مطالعه بیشترهدف این کتاب آن است که نشان دهد مجموعه روش ها، مشاهدات و تحلیل های انسان شناسی می توانند به ما برای توضیح دادن پیچیدگی جهان معاصر که دائماً در معرض جنبش ها و حرکات انسانی است یاری رساند. این یاری نیز پیش از هر چیز به روش شناسی خاص انسان شناسی تکیه می زند: پژوهش درازمدت بر زمین تحقیق، مشاهدهٔ مشارکتی، ایجاد ارتباط مستقیم با سوژه های اجتماعی که همچون بازیگران و کنشگران خود دارای تعبیرهایی از جهان هستند. سهم دیگر انسان شناسی به آن برمی گردد که این رشته خلاقیت شناخت شناسانه ای دارد که برپایهٔ تاریخ و همچنین برپایهٔ مفاهیم و فرضیات نظری استوار است. مطالعه برای تاریخ، ه ...مطالعه بیشتر

مارک اوژه (Marc Augé) (زاده ۱۹۳۵) انسان شناس فرانسوی و نویسنده کتاب های نامکان ها و انسان شناسی است. مارک اوژه در سال ۱۹۳۳ در شهر پواتیه متولد شد. تحصیلات اولیه دانشگاهی خود را در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و در رشته علوم انسانی و ادبیات موفق به کسب مدرک دکتری شد. او سالیان متمادی سمت مدیر پژ ...مطالعه بیشترمارک اوژه (Marc Augé) (زاده ۱۹۳۵) انسان شناس فرانسوی و نویسنده کتاب های نامکان ها و انسان شناسی است. مارک اوژه در سال ۱۹۳۳ در شهر پواتیه متولد شد. تحصیلات اولیه دانشگاهی خود را در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و در رشته علوم انسانی و ادبیات موفق به کسب مدرک دکتری شد. او سالیان متمادی سمت مدیر پژوهشی را در مدرسه عالی مطالعات اجتماعی (EHESS) پاریس بر عهده داشته و به مدت ده سال بین سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵، پس از فردینان برودل، ژاک لوژوف و فرانسوا فوره رئیس این مدرسه بوده است.مارک اوژه در سال ۱۹۹۲ به همراه ژرار آلتاب، ژان بازن و امانوئل تره مرکز انسان شناسی جهان های م ...مطالعه بیشتر