تاریخ پیدایش علم جدید

انتشارات: نی
شابک: 9789641850205
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ریچارد وستفال، نویسنده ی این کتاب، از برجسته ترین صاحب نظران در باب سده ی ۱۷ است، سده ای که علم جدید در آن زاده شد و شالوده های این علم در آن استوار گردید. پیدایش علم جدید در عین حال انقلابی اجتماعی بود با تأثیرهای چنان گسترده که هیچ یک از زمینه های تمدن بشر از نفوذ آن برکنار نماند. این کتاب از معتبرترین منبع ها به شمار می آید و مبتنی است بر پژوهش گسترده درباره ی چگونگی زایش، پیدایش و تحول و تکوین علم جدید (برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به دیباچه و درآمد).