پیش گفتاری بر هیچ

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 197
نوبت چاپ: 1
دسته بندی: داستان جهان
قیمت: 25,000 تومان

پرده های زردرنگ نیست. حلقهٔ پرده هم نیست. سبوس داخل سطل هم نیست، نه سبوس است، نه حیوان درشت و سرخ گون مزرعه که از سطل سبوس می خورد، نه مردی که سبوس را توی سطل ریخت، نه زنش، نه بانکدار که