سیاست زیبایی شناسی

کتاب سیاست زیبایی شناسی

Disagreement: Politics and Philosophy
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 24,000 تومان

این کتاب ترجمه ای است از کتابی که انتشارات پاساژن (Passagen Verlag) اولین بار در سال ۲۰۱۶ با عنوان Politik und Ästhetik به آلمانی و انتشارات پالیتی (Polity Press) در سال ۲۰۱۹ با عنوان Politics and Aesthetics به انگلیسی منتشر کرد. کتاب مشتمل است بر دو گفت وگو و یک پس گفتار: دو گفت وگو بین ژاک رانسیر ...مطالعه بیشتراین کتاب ترجمه ای است از کتابی که انتشارات پاساژن (Passagen Verlag) اولین بار در سال ۲۰۱۶ با عنوان Politik und Ästhetik به آلمانی و انتشارات پالیتی (Polity Press) در سال ۲۰۱۹ با عنوان Politics and Aesthetics به انگلیسی منتشر کرد. کتاب مشتمل است بر دو گفت وگو و یک پس گفتار: دو گفت وگو بین ژاک رانسیر و پیتر انگلمان دربارۀ تفکر رانسیر، و پس گفتاری از انگلمان که به معرفی مختصر رانسیر و آشنایی انگلمان با او و زمینۀ شکل گیری این گفت وگوها می پردازد. در معرفی دو پدیدآورندۀ کتاب به همین بسنده می کنم که پیتر انگلمان فیلسوفی است آلمانی و مدیر انتشارات پاساژن [= پاساژها]، و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ژاک رانسیر (Jacques Rancière)‏ (۱۹۴۰-) فیلسوف فرانسوی، استاد فلسفه در مدرسهٔ دانش آموختگان اروپا در ساس فی و استاد بازنشستهٔ فلسفه در دانشگاه پاریس (سن دُنی) است. نام وی پس از همکاری در نگارش مشترک خوانش کاپیتال (۱۹۶۸) به همراه فیلسوف مارکسیست ساختارگرا، لوئی آلتوسر بر سر زبان ها افتاد. رانسیر در صف ...مطالعه بیشترژاک رانسیر (Jacques Rancière)‏ (۱۹۴۰-) فیلسوف فرانسوی، استاد فلسفه در مدرسهٔ دانش آموختگان اروپا در ساس فی و استاد بازنشستهٔ فلسفه در دانشگاه پاریس (سن دُنی) است. نام وی پس از همکاری در نگارش مشترک خوانش کاپیتال (۱۹۶۸) به همراه فیلسوف مارکسیست ساختارگرا، لوئی آلتوسر بر سر زبان ها افتاد. رانسیر در صفحاتی از مقالهٔ اول کتاب آزادسازی تماشاگر که عنوان کتاب هم هست، به زندگی خود و نسل خود اشاره می کند که در آن از یک سو باید به مبارزهٔ اجتماعی و چالش های طبقاتی و کمک به کارگران می پرداخت و از سوی دیگر به عنوان یک محقق و استاد خود را جدا از این طبقه باز می شناخت. وی د ...مطالعه بیشتر