سیاست زیبایی شناسی

سیاست زیبایی شناسی

Disagreement: Politics and Philosophy
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 24,000 تومان

این کتاب ترجمه ای است از کتابی که انتشارات پاساژن (Passagen Verlag) اولین بار در سال ۲۰۱۶ با عنوان Politik und Ästhetik به آلمانی و انتشارات پالیتی (Polity Press) در سال ۲۰۱۹ با عنوان Politics and Aesthetics به انگلیسی منتشر کرد. کتاب مشتمل است بر دو گفت وگو و یک پس گفتار: دو گفت وگو بین ژاک رانسیر و پیتر انگلمان دربارۀ تفکر رانسیر، و پس گفتاری از انگلمان که به معرفی مختصر رانسیر و آشنایی انگلمان با او و زمینۀ شکل گیری این گفت وگوها می پردازد. در معرفی دو پدیدآورندۀ کتاب به همین بسنده می کنم که پیتر انگلمان فیلسوفی است آلمانی و مدیر انتشارات پاساژن [= پاساژها]، و ژاک رانسیر فیلسوفی است فرانسوی که فارسی زبانان در سال های اخیر تا حدودی با کارهای او آشنایی پیدا کرده اند و افکارش دربارۀ سیاست و زیبایی شناسی و پیوند این دو بحث های مختلفی برانگیخته است. دو گفت وگوی کتاب به عبارت دقیق تر مصاحبه هایی اند که انگلمان با رانسیر انجام داده و همان طور که انگلمان در آخرین جملۀ پس گفتار می گوید، قصد و نیت شان «عرضۀ کمکی قابل فهم به درک اندیشۀ رانسیر است.» در این پیش گفتار نسبتاً کوتاه، بد نیست دربارۀ ترجمۀ یکی دو اصطلاح توضیحاتی بدهم. اصطلاح «بازنمایی» اصطلاحی رایج در بحث های مربوط به هنر و ادبیات است مثلاً از بازنمایی یک سیب در یک تابلوی نقاشی حرف می زنیم. همین طور است اصطلاح «نمایندگی» در گفتمان سیاسی ما از سیاست نمایندگی بنیاد یا سیاست مبتنی بر نمایندگی حرف می زنیم، سیاستی که مثلاً نمایندگان در مجلس یا پارلمان به نیابت از مردم پیش می برند. این هر دو اصطلاح بازنمایی و نمایندگی در زبان انگلیسی، مثل بعضی زبان های اروپایی دیگر از جمله فرانسوی و آلمانی، با یک کلمه شناخته می شوند و آن representation است. در فارسی هم دو کلمۀ بازنمایی و نمایندگی در واقع هم معنی اند. و می دانیم که کلمه های هم معنی معمولاً فقط در حوزۀ کاربردشان تفاوت دارند، و در مورد «بازنمایی» و «نمایندگی» می بینیم که یکی در هنر و ادبیات کاربرد رایج تری دارد و دیگری در سیاست. ذکر این توضیح به نظرم مهم آمد چون در بحث های رانسیر، منطق بازنمایی و منطق نمایندگی در واقع نه دو منطق بلکه یک منطق اند. اما چون در فارسی از دو کلمه برای اشاره به این معنی استفاده می شود، ترجیح دادم هر دو را به کار ببرم، به این ترتیب که در بحث های مربوط به هنر و ادبیات بیش تر از لفظ «بازنمایی» استفاده کردم و در بحث های مربوط به سیاست بیش تر لفظ«نمایندگی» را به کار گرفتم. گاهی هم هر دو را با هم آوردم تا بر این وحدت معنایی تأکیدی کرده باشم. به هر حال خوب است خواننده هر وقت یکی از این دو کلمه را دید، کلمۀ دیگر را هم در مد نظر قرار بدهد. اصطلاح دیگری که در بحث های رانسیر بسیار کاربرد دارد و یکی از دو کلمۀ اصلی عنوان کتاب حاضر را هم تشکیل می دهد اصطلاح aesthetics است که تا الان رایج ترین معادل آن در فارسی «زیبایی شناسی» یا به گونه ای دیگر، «زیباشناسی» بوده. خواننده ای که با آثار رانسیر کلنجار می رود شاید رفته رفته به این نتیجه برسد که برای این اصطلاح اصالتاً یونانی، «زیبایی شناسی» معادل مناسبی نیست. البته سابقۀ این تردید در معادل گذاری به دیرزمانی پیش از آشنایی فارسی زبانان با رانسیر برمی گردد و پیداست که نارسایی «زیبایی شناسی» از حیث معنای لغوی و ریشه شناختی به کارهای رانسیر محدود نمی شود. به همین دلیل معادل هایی مثل «حسانیت» و «حسانیات» را در فارسی برساخته اند و حتی از صورت قرضی «استتیک» بهره گرفته اند. اما گفتنی است که در زبان های اروپایی هم قضیه کم پیچیده نیست و aesthetics را مجموعه ای از اصول مربوط به ماهیت و درک زیبایی معنی کرده اند، گو این که صفت آن (aesthetic) معنای «مرتبط با ادراک از طریق حواس» می دهد. همچنین بایستی این را هم اضافه کرد که زیبایی شناسی شاخه ای از فلسفه به شمار می آید که به مسائل مربوط به زیبایی و ذوق هنری می پردازد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ژاک رانسیر (Jacques Rancière)‏ (۱۹۴۰-) فیلسوف فرانسوی، استاد فلسفه در مدرسهٔ دانش آموختگان اروپا در ساس فی و استاد بازنشستهٔ فلسفه در دانشگاه پاریس (سن دُنی) است. نام وی پس از همکاری در نگارش مشترک خوانش کاپیتال (۱۹۶۸) به همراه فیلسوف مارکسیست ساختارگرا، لوئی آلتوسر بر سر زبان ها افتاد. رانسیر در صفحاتی از مقالهٔ اول کتاب آزادسازی تماشاگر که عنوان کتاب هم هست، به زندگی خود و نسل خود اشاره می کند که در آن از یک سو باید به مبارزهٔ اجتماعی و چالش های طبقاتی و کمک به کارگران می پرداخت و از سوی دیگر به عنوان یک محقق و استاد خود را جدا از این طبقه باز می شناخت. وی در این مرحله با خواندن متون تاریخی و خاطرات دو کارگر که روز فراغت شان را به نوعی به شهود و تحقیق روشن فکرانه می گذرانند برمی خورد که در او تأثیر عمیقی می گذارد: از این پس او باور دارد که کارگر با محقق یا مشاهده گر تفاوتی ندارد و تنها کاری که باید کرد این است که او را از این جایگاه و پیش فرض هایی که او را در مقام ناآگاه مطلق قرار می دهد خارج کرد.

مطالعه کاملمطالعه کامل