گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری بر کلی

گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری بر کلی

Berkeley
نویسنده:

جاناتان دنسی

مترجم: حسن فتحی
انتشارات: نی
شابک: 9786220602606
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 46,000 تومان

جرج برکلی از همان دوره جوانی اش با انگیزه ای دینی و به قصد مقابله با شکاکیت و الحاد، موضعی را با رویکردی تجربی پرورش داد که میتوان آن را قاطع ترین روایت اصالت تصور نامید: شی و تصور آن یکی است؛ بودن همان ادراک کردن است؛ آن چه ادراک میشود همان واقعیت است؛ ادراک ما طیف به هم پیوسته ای از محسوس و معقول را با هم و همزمان شامل میشود؛ جوهری ورای آن چه ادراک میشود یا ادراک میکند وجود ندارد؛ آن چه ادراک مشود خود عالم است و آنچه ادراک میکند آدمی و خداست، یعنی چیزی به نام جوهر مادی که ما به ازای ادراکات باشد وجود ندارد. بر کلی نفی فلسفی ماده را در نظام فلسفی اش مبنای مخالفت با هرگونه شکاکیت و الحاد قرار میدهد و به شدت اصرار میکند که تصور گرایی او دقیقا همان تلقی مردم عادی از واقعیت است و به هیچ وجه عقیده و موضعی نامتعارف نیست.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : جاناتان دنسی
مترجم : حسن فتحی
شابک : 9786220602606

جاناتان پیتر دنسی (زاده 8 مه 1946) یک فیلسوف انگلیسی است که در زمینه اخلاق و معرفت شناسی می نویسد. وی هم اکنون استاد فلسفه در دانشگاه تگزاس در اوستین و استاد تحقیقات در دانشگاه ریدینگ است. او قبلاً سالها در دانشگاه کیل تدریس می کرد.

مطالعه کامل